شرکت پارس پیوند

شرکت پارس پیوند پویش

معتبرترین برند های تجهیزات بالاترین کیفیت محصولات آزمایشگاهی همگی تنها توسط ما و نمایندگانمان در سراسر کشور

اصغر رضایی

مدیر عامل

pars.peyvand@gmail.com