ردیف نام محصول برند تعداد در بسته تعداد بسته در کارتن قیمت عددی قیمت بسته قیمت کارتن توضیحات بیشتر
لامل 50*24 (500 عددی) Labware 50 260.000
لامل 24*24 (1000 عددی) Labware 50 270.000
لامل 22*22 (1000 عددی) Labware 50 265.000
لامل 20*20 (1000 عددی) Labware 50 260.000
لامل 18*18 (1000 عددی) Labware 50 250.000
لام 7105 - 72 عددی Labware 50 88.000
لام 7101 - 72 عددی Labware 50 72.000
لام 7102 - 50 عددی Labware 50 450.000
لام 7102 - 72 عددی Labware 50 66.000
کاپ سمپل آلفا کلاسیک 1000 400 400.000
کاپ سمپل سلکترا 1000 450 450.000
کاپ سمپل BT 1000 450 450.000
کاپ سمپل هیتاچی ماکرو 600 1000 600.000
کاپ سمپل هیتاچی ماکرو 1000 460 460.000
درب لوله 16 3500 380 1.330.000
درب لوله 12 1000 320 320.000
لوله فالکون ته مخروطی 50 50 5000 250.000
لوله 100*16 شفاف 2500 700 1.750.000
لوله 100*12 شفاف 3000 550 1.650.000
لوله 75*12 شفاف 5000 450 2.250.000
پیپت پاستور 3 سی سی 500 1100 550.000
پیپت پاستور 1 سی سی 500 1500 525.000
ظرف ادرار 24 ساعته 30 37000 1.110.000
تیشو تک (بدون درب) 1000 800 800.000
تیشو کاست کرکره ای 250 2200 550.000
کرایو تیوپ 1.8 سی سی 500 2200 1.100.000
کرایو تیوپ 1.5 سی سی 500 2200 1.100.000
کرایو تیوپ 0.5 سی سی 500 2200 1.100.000
رک میکروتیوپ 1.5 - 60 خانه 120.000
رک میکروتیوپ 0.5 - 72 خانه 120.000
رک میکروتیوپ 0.2 - 96 خانه 120.000
میکروتیوپ درپیچدار 1.5 سی سی 500 1800 900.000
میکروتیوپ درپیچدار 0.5 سی سی 1000 2000 2.000.000
میکروتیوپ درپیچدار 2 سی سی 500 1600 800.000
میکرو تیوپ 2 500 440 220.000
میکرو تیوپ 1.5 500 380 190.000
میکرو تیوپ 0.5 1000 320 320.000
میکرو تیوپ 0.2 1000 255 255.000
رک نوک سمپلر کریستالی 115.000
رک نوک سمپلر زرد 115.000
رک نوک سمپلر آبی 115.000
نوک سمپلر کریستالی بلند 1000 240 240.000
نوک سمپلر کریستالی کوتاه 1000 220 220.000
نوک سمپلر سفید 300 1000 270 270.000
نوک سمپلر سفید 200 طرح اپندروف 1000 220 220.000
نوک سمپلر زرد طرح گیلسون 1000 150 150.000
نوک سمپلر زرد طرح اپندورف 1000 135 135.000
نوک سمپلر آبی طرح اپندورف 500 300 150.000
نوک سمپلر آبی طرح گیلسون بلند 500 500 250.000