دیدگاه های کلینیکال و اپیدمیولوژیکال جدید در پاندمی 19COVID

 

The COVID-19 Pandemic in the US; A Clinical Update

JAMA Published online April 6.2020. American Medical Association. Saad B.Ommar. MBBS.PhD. Preeti Malani,MD,MS Carol del Rio,MD.

احتمال ابتلای مجدد به ویروس کرونا مهمترین سوالی است که ذهن عموم جامعه را به خود درگیر کرده است. سعی داریم در این مقاله به این سوال پاسخ دهیم.

 

ابتلای مجدد به کرونا

گزارش ها حاکی از آن است که در چین و ژاپن برخی از بیماران با 19COVID پس از این که بهبود یافته و نتیجه RT-PCR آن ها منفی و از بیمارستان مرخص شده بودند؛ دوباره بستری و متعاقب آن مجددا تست RT – PCR از آن ها گرفته و نتیجه آن مثبت شده بود!

از اطلاعات قابل دسترس کنونی معلوم نیست که آیا واقعا آن ها مجددا به بیماری 19COVID مبتلا شده اند      [re–infection] یا این که در زمان ترخیص اولیه از بیمارستان نتیجه  RT–PCR آن ها منفی کاذب گزارش شده است؟!

در حالی که شواهدی از عفونت مجدد [reinfection] در سایر کرونا ویروس ها نشان داده شده است اما این اتفاق معمولا برای ماه ها و سال ها رخ نمی دهد. بنابراین احتمال کمی دارد که 2SARS-CoV دوباره کسی را مبتلا کند. برخی از این شواهد از مطالعه روی بوزینه های ’’ rhesus’’ به دست آمده است. به طوری که حیوانات پس از مبتلا شدن اولیه و مبارزه با ویروس 2SARS- CoVدر ابتلای مجدد مقاومت نشان داده و عفونی نشدند.

در حالی که شواهد این نظریه را تقویت می کنند اما اطلاعات اخیر و تجربیات از ویروس های قبلی بدون موتاسیون های فصلی، این نظریه را پشتیبانی نمی کنند. از این رو جای پژوهش های بیشتر در این زمینه در آینده خالی می باشند.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764366