بهنام بهرامی

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 106

تلفن همراه : 080-1701-0910 شماره واتس اپ

محسن کریمی 

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 104

تلفن همراه : 259-6062-0921 شماره واتس اپ

داود خیرآبادی

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 103

تلفن همراه : 997-4865-0912 شماره واتس اپ

حدیثه خضری

مدیر فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 110

تلفن همراه : 918-9236-0912 شماره واتس اپ

اشکان معظمی

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 107

تلفن همراه : 884-2914-0935 شماره واتس اپ

حدیثه خضری

مدیر فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 110

تلفن همراه : 918-9236-0912 شماره واتس اپ

آدرس : تهران‌-‌میدان‌توحید‌-خیابان‌توحید‌-بن‌بست‌حاج‌رضایی‌-پلاک‌2‌-‌واحد‌2

فاکس: 66596388-021