بهنام بهرامی

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 106

تلفن همراه : 

محسن کریمی 

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 104

شماره واتساپ : 

شماره تلگرام : 

داود خیرآبادی

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 103

تلفن همراه : 

حدیثه خضری

مدیر فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 110

تلفن همراه : 

اشکان معظمی

کارشناس فروش

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 107

تلفن همراه : 

مهرداد جهانی

مسئول فروش اینترنتی

شماره تماس : 5-40660490 داخلی 109

شماره واتساپ : 

آدرس : تهران‌-‌میدان‌توحید‌-خیابان‌توحید‌-بن‌بست‌حاج‌رضایی‌-پلاک‌2‌-‌واحد‌2

فاکس: 66596388-021