آرشیو ماهانه: مرداد 1399

نمونه گیری کرونا با سواب Flocked

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) دستورالعمل موقتی را درمورد جمع آوری، بررسی و آزمایش نمونه های کلینیکی از بیماران تحت نظر برای کووید19 منتشر کرده است که شامل توصیه هایی درمورد جمع آوری 3 نوع نمونه از قسمت تحتانی و فوقانی دستگاه تنفس و نمونه ی سرم در آزمایش های بیماران تحت نظر مبتلا به کرونا ویروس جدید می باشد.

توسط |1399-06-19T13:28:37+04:3026ام مرداد, 1399|سواب, مقالات|بدون دیدگاه