• تشخیص آزمایشگاهی اشرشیا کلی

تشخیص آزمایشگاهی اشرشیاکلی

روش های تشخیص E.coli در آزمایشگاه باکتری اشرشیاکلی (E.Coli) یکی [...]

  • آزمایش CRP چیست؟

آزمایش CRP چیست؟

آزمایش CRP، کاربرد و روش انجام آزمایش CRP چیست؟ [...]

  • آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر چرا و چگونه انجام می‌شود؟

آزمایش پاپ اسمیر  نام های دیگر آزمایش با نام های [...]

  • روش های استریلیزاسیون در آزمایشگاه

روش های استریلیزاسیون در آزمایشگاه | ایمنی محیط کار

اهمیت استریلیزاسیون و ضدعفونی در آزمایشگاه روش های استریلیزاسیون در [...]

  • اندازه گیری گازهای خون

اندازه گیری گازهای خون شریانی (ABG)| تفسیر آزمایش

اندازه گیری گازهای خون شریانی، توانایی ریه ها و کافی [...]

  • انواع کریستال در ادرار

کریستال ‌های ادراری و انواع آن در آزمایش ادرار

کریستال ‌های ادراری بطور طبیعی در ادرار وجود دارند. [...]

  • چکاپ کلیه

چکاپ کلیه شامل چه آزمایش‌هایی است؟

چکاپ کلیه شامل چه آزمایش‌هایی است؟ کلیه یکی از [...]

  • رنگ آمیزی اسید فست-زیل نلسون

رنگ آمیزی اسید فست | روش زیل نلسون

رنگ آمیزی اسید فست به روش زیل نلسون رنگ آمیزی [...]

  • تست سل - توبرکولین

تست توبرکولین | تشخیص پوستی سل

تست توبرکولین چیست و چگونه انجام می‌شود؟ تشخیص پوستی [...]

  • سانتریفیوژ

سانتریفیوژ و اصول نگهداری از آن | کنترل کیفی

اساس کار سانتریفوژها اصول اساسی سانتریفوژ دستگاهی است که [...]