مقاله:

آیا RT-PCR مثبت برای COVID-19 در رده سنی کودکان و نوجوانان ایرانی نیز گزارش شده است؟

 

کرونا

 

یک دختر 15 ساله که حاصل یک زایمان دوقلو و به صورت نارس به دنیا آمده بود، در هنگام تنفس مشکل داشته و تا 5 سالگی سالبوتامول مصرف می کرده، با سرفه خشک و تنفس کوتاه متناوب در 26 فوریه 2020 به کلینیک سرپایی بیمارستان نمازی شیراز مراجعه کرد. بیمار در 11 دسامبر 2019 نیز به خاطر تب، سرفه و میالژی و با شک به آنفلوآنزا در بیمارستان بستری شده بود.

پس از یک روز، دختر بچه با حال عمومی بهتر و تجویز اوسلتامیویر مرخص شد. از یک هفته قبل از پذیرش اخیر، سرفه های خشک بیمار به مرور بدتر می شده و همراه با دوره های تنگی نفس متناوب بوده است. از بیمار یک سی تی اسکن ریه با شک به عفونت COVID-19 گرفته شد. یک ندول منفرد ریوی 13 میلیمتری در قسمت خلفی لوب تحتانی چپ با حدود مختصرا نامنظم و احتمالا “air bronchogram” داخلی دیده شد.

یک ناحیه ی کوچک از کدورت “ground glass” پایین تر از ندول مذکور نیز قابل مشاهده بود. یافته ها برای عفونت COVID-19 ویژگی های متداول این عفونت را نداشتند. با شک به آسپرژیلوما و پیشنهاد رادیولوژیست، بیوپسی از ضایعه درخواست شد که به دلیل حال عمومی بیمار، جراح موفق به بیوپسی نشد.

ضمنا قابل ذکر است بیمار سابقه ی اسهال های دوره ای نیز داشته که بدون درمان بهبود می یافته است.

در 26 فوریه ی 2020 که بیمار به کلینیک سرپایی بیمارستان نمازی شیراز مراجعه کرده بود، با شک به کووید-19 و آنفلوآنزا برای بیمار،RT-PCR درخواست شد.

آزمایش های روتین بیمار کاملا نرمال بودند و هیچگونه لنفوپنی، ترومبوسیتوپنی و یا CRP بالا گزارش نشد. نتیجه آزمایش کووید -19 مثبت و برای آنفلوانزا منفی به دست آمد.

بیمار در بیمارستان سریعا بستری شد. بیمار فاقد تب و در معاینه ریوی مشکلی داشت. تعداد تنفس بیمار 20 عدد در دقیقه بود.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج نرمال آزمایش های نرمال خونی روتین و فقدان علائم بالینی و رادیوگرافیک اختصاصی عفونت کووید-19 در این بیمار نوجوان، درحال حاضر و پیش از بررسی ها و پژوهش های گسترده و با تعداد موارد بالاتر در این گروه سنی، توصیه می شود در موارد مشکوک به COVID-19 با سن پایین یعنی اطفال و نوجوانان، علاوه بر علائم بالینی و رادیوگرافیک، بیشتر بر تشخیص آزمایشگاهی کووید -19 تاکید گردد.

برگرفته از

فصلنامه علمی آزمایشگاه و تشخیص شماره 47

دکتر علیرضا لطفی کیان

دکترای علوم آزمایشگای بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

با اندکی تغییر