آنتی بادی A (تعیین گروه خون)

آنتی بادی A (تعیین گروه خون)

آنتی A

دسته: پالایش و پژوهش خون, تعیین گروه خون
 • محصول شرکت پالایش و پژوهش خون ایران
 • قیمت هر ویال
 • مناسب اسلاید و لوله 

36,000 تومان

نقد و بررسی

آنتی بادی A ، معرف های مونوکلونال آنتی بادی A  از رده های سلولی هیبریدومای موشی بدست آمده است .

 

روش تولید 

این رده های سلولی هیبریدوما از آمیزش لنفوسیت های B تولیدکننده آنتی بادی های موشی و سلولهای میلومای موشی تهیه شده است

پس از کلون شدن ، ماده مترشحه هیبریدومای ایجاد شده حاوی معرف های مونوکلونال گروه های خونی Anti A  میباشد.

 

خصوصیات

آنتی بادی A  قادر به تشخیص گروههای خونی بندناف و زیر گروههای خونی A هستند .

آنتی سرم با رقت های مناسب برای استفاده در دستگاههای اتوماتیک گروه بندی خون مناسب میباشند

 

روش انجام آزمایش بر روی اسلاید

 •  یک قطره از معرف A-Anti را بر روی شیشه تمیز دارای برچسب قرار میدهیم.
 •  یک قطره از معرف B-Anti ،بر روی شیشه دوم که تمیز و دارای برچسب است قرار میدهیم.
 • یک قطره از معرف AB -Anti بر روی شیشه سوم که تمیز و دارای برچسب است میریزیم.
 •  بر روی هر یک از معرفها در روی اسلایدها، یک قطره از سوسپانسیون گلبول قرمز کاملاً مخلوط شـده،
  قرار میدهیم (غلظت سوسپانسیون گلبول قرمز و طرزتهیه آن در بروشور کارخانه سازنده معـرف هـا، نوشـته
  شده است).
 •  سپس با اپلیکاتور، آنها را به شعاع mm× ٢٠ ٢٠mm ،کاملاً مخلوط میکنیم.
 •  اسلایدها را به مدت ٢ دقیقه و به آهستگی تکان میدهیم. ضمناً بر روی سطوح گرم (مثل جعبـه Rh (نبایـد
  قرار داده شوند.
 •  بعد از ٢ دقیقه قطرات روی اسلایدها را رؤیت نموده و نتایج را گزارش میکنیم.

مشخصات فنی

سایر ویژگی‌ها
ساخت

ایران

دمای مناسب برای نگهداری
Inline Feedbacks
View all comments

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…