جای پلیت استریل استیل لابترون

دسته: لابترون
  • نگه داری و حمل و نقل چندین پلیت
  • استریل کردن پلیت های کشت

نقد و بررسی

جای پلیت تمام استیل برای نگهداری و همچنین استریل کردن پلیت های شیشه ای درون اتوکلاو استفاده می شود.

پلیت کشت سلول شامل سلول هایی می باشد که به طور گسترده در آزمایشگاه در هنگام کشت نمونه های مختلف استفاده می شود.

جای پلیت استیل برای حمل آسان پلیت ها کاربرد دارد. از دیگر کاربرد این وسیله استریل نمودن پلیت ها در اتوکلاو می باشد.

شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و مشورت برای خرید مناسب ترین محصول با کارشناسان پارس پیوند تماس بگیرید.

Inline Feedbacks
View all comments

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…