دریافت بروشور

 

قیمت حجم های مختلف محصول به شرح زیر است:

شیشه 1 لیتری: 150 هزار تومان
شیشه 2.5 لیتری: 310 هزار تومان