ابعاد لوله: 12*100 سانتی متر

هر لوله شامل 2400 عدد لوله می باشد

قیمت بصورت کارتنی است