سایز لوله ها: 16*100 سانتی متر

کارتن شامل 2100 عدد لوله می باشد