محلول آلبومین ۲۲% برند بهارافشان

خانه/فروشگاه/بهار افشان/محلول آلبومین ۲۲% برند بهارافشان

محلول آلبومین ۲۲% برند بهارافشان

(Bovin Albumin (Solution 22%

دسته: بهار افشان

 

 • کاربری در آزمون های سرولوژی و ایمونوهماتولوژی
 •  فاقد کاپریلات
 • دارای سدیم آزاید 
 • افزایش دقت آزمون های سازگاری
 • استفاده در غربالگری و تیتراسیون انتی بادی ها 
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • برند شرکت بهارافشان
 • حاوی آلبومین گاوی
 • که باعث کاهش قابل توجه بار منفی سطح گلبول های قرمز 
 • باعث افت قدرت دفع بین گلبول ها
 • فراهم کردن امکان آگلوتیناسیون آنها توسط آنتی بادی های ناقص وضعیت

190,000 تومان

نقد و بررسی

محلول آلبومین 22% برند بهارافشان،حاوی آلبومین گاوی است. این محلول با هدف کاربری در آزمون های سرولوژی و ایمونوهماتولوژی تولید شده است.محلول آلبومین 22% در تعادل بافری تهیه میشود.محلول آلبومین همچنین فاقد کاپریلات است. اما دارای سدیم آزاید است. این محصول به خاطر عامل تقویتی که دارد در افزایش دقت آزمون های سازگاری استفاده میشوند. همچنین در غربالگری و تیتراسیون انتی بادی ها استفاده میشود.

خرید محلول آلبومین 22% برند بهارافشان:

می توانید جهت دریافت اطلاعات خرید محلول آلبومین 22% برند بهارافشان با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.

پیشگفتار محلول آلبومین 22 %: 

بررسی های کامرون و دیاموند در سال 1945 نتیجه ای را نشان داد. نشان داد که برخی از سرم های حاوی Anti-D،توانایی آگوتینه کردن سوسپانسیون گلبول های سرخ در محیط سرم فیزیولوژی را ندارند. اما در حضور آلبومین قادر به ایجاد ایم واکنش اند. بنابراین از این تاثیر تقویتی آلبومین در افزایش دقت آزمون هایسازگاری گروه های خونی، غربالگری و تیتراسیون آنتی بادی های استفاده می شود.

محلول آلبومین

محلول آلبومین 22% برند بهارافشان حاوی آلبومین گاوی است.  با هدف کاربری در آزمون های سرولوژی و ایمونوهماتولوژی تولید شده است. محصول در تعادل بافری بوده. فاقد کاپریلات است. اما دارای سدیم آزاید است.

پایه آزمون:

آنتی بادی های ناقص  اگرچه می توانند در مرحله اول به آنتی ژن ویژه خود متصل شوند . ولی تنها به کمک روش های خاص قادر به ایجاد آگلوتیناسیون قابل مشاهده در مرحله دوم اند. افزودن آلبومین به سوسپانسیون گلبولی یکی از این روشهاست. در واقع آلبومین گاوی ٪۲۲ باعث کاهش قابل توجه بار منفی سطح گلبول های قرمز میشود. در نتیجه باعث افت قدرت دفع بین گلبول ها میشود. همچنین امکان آگلوتیناسیون آنها توسط آنتی بادی های ناقص وضعیت را فراهم می کند.

آلبومین گاوی:

این محلول حاوی آلبومین گاوی است. به منظور کاربری در آزمونهای سرولوژی و ایمونوهماتولوژی ساخته شده است.در تعادل بافری است. فاقد کاپریلات و دارای آزید سدیم است.

نمونه مورد نیاز از بیمار:

سرم تازه یا پلاسما را می توان برای آزمون سازگاری با بررسی آنتی بادی به کار گرفت. گلبول های قرمز مورد نظر را می توان از خون غیر لخته و یا لخته تهیه کرد.

ابزار و مواد مورد نیاز:

 • لوله سرولوژی شیشه ای 10*75 و یا 12*75
 • پی پت سرولوژی
 • سانتریفوژ
 • سرم فیزیولوژی
 • بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد
 • ذره بین دستی
 • ساعت آزمایشگاهی
 • سرم آنتی هیومن
 • سلولهای حساس شده با IgG.

بررسی آنتی بادی، آزمون شناسایی و یا سازگاری:

 1. دو قطره سرم یا پلاسما را در یک لوله تمیز بریزید.
 2. یک قطره از سوسپانسیون سلولی ۵ یا ۳ درصد گیرنده بیافزایید. محتویات لوله را مخلوط کنید.
 3. به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در ۳۴۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ کنید.
 4. مایع رویی صاف شده را از نظر همولیز بررسی کرده. با تکان ملایم آگلوتیناسیون احتمالی در سلولهای ته نشین شده را در مقابل نورکافی با چشم و سپس با کمک میکروسکوپ بررسی نمائید. نتیجه را یادداشت کنید.
 5. دو قطره آلبومین گاوی به سلول ها بیافزایید. مخلوط کنید. اگر لازم دانستید به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در ۳۴۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ کنید. قبل از قرار دادن در بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد از نظر وجود آگلوتیناسیون بررسی کنید.  آنگاه به مدت ۱۵ تا ۶۰ دقیقه در بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد قرار دهید. (پس از مخلوط کردن لوله)
 6. به مدت ۳۰ ثانیه در ۳۴۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ کنید. مایع رویی صاف شده را از نظر همولیز بررسی کرده. به آرامی تکان دهید تا سلولها از ته لوله جدا شوند.  این بار از نظر آگلوتیناسیون احتمالی آن را مورد بررسی قرار دهید.
 7.  آن را سه تا چهار بار با سرم فیزیولوژی بشویید.  دقت کنید که هربار سرم فیزیولوژی را کاملا از روی ته نشین سلولی برداشته . همچنین دور بریزید.
 8. یک یا دو قطره از آنتی گلوبولین انسانی (با توجه به روش سازنده) به سلول ها افزوده و به آرامی مخلوط کنید. به مدت ۱۵ ثانیه در ۳۴۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ کنید. با تکان ملایم آگلوتیناسیون احتمالی را در مقابل نورکافی با چشم و سپس میکروسکوپ بررسی نمایید.

* نتیجه:

همولیز و یا بروز آگلوتیناسیون بیانگر واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی در محیط است. نتیجه منفی با افزودن سلول های حساس شده با IgG تأیید می شود. اگر سلولهای حساس شده آگلوتینه نشدند، نتیجه منفی باید بی اعتبار تلقی شود و آزمون باید تکرار شود.

* نکته مهم:

اگر در لوله شاهد منفی آگلوتیناسیون مشاهده شود بخاطر اتو آگلوتیناسیون گلبول قرمز به دلایل گوناگون است. نتیجه مثبت فاقد اعتبار است. 

تیتراسیون آنتی بادی محلول آلبومین 22% برند بهارافشان:

 1.  ۱۰ لوله سرولوژی را از یک تا ده شماره بزنید.
 2.  به لوله های شماره ۲ تا ۱۰ به هر کدام 0.1 میلی لیتر از البومین ۲۲ درصد بریزید.
 3. به لوله های شماره ۱و ۲ به هر کدام 0.1 میلی لیتر از سرم مورد آزمایش بریزید. محتوای لوله های را خوب مخلوط کنید.
 4. با یک پی پت تمیز 0.1 میلی لیتر از لوله شماره ۲ به لوله شماره ۳ بریزید. محتوای لوله شماره ۳ را خوب مخلوط کنید. این روش را برای لوله های شماره ۴ تا ۱۰ نیز ادامه دهید. اگر لازم است باقی مانده را برای رقت های بیشتر نگاهدارید.
 5. به لوله های شماره ۱ تا ۱۰ به هر یک 0.1 میلی لیتر از سوسپانسیون ۲ درصد سلول های قرمز شسته شده که سوسپانسیون نهایی آن در آلبومین بهارافشان هستند بیافزائید.
 6.  خوب مخلوط کرده و به مدت ۱۵ تا ۶۰ دقیقه در بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد قرار دهید.
 7. لوله ها را به مدت ۳۰ ثانیه در دور ۳۴۰۰ سانتریفوژ کنید. لوله ها را تک تک با تکان ملایم آگلوتیناسیون احتمالی را در مقابل نور کافی با چشم بررسی کنید. سپس با میکروسکوپ بررسی نمایید. نتایج را یادداشت کنید.
 8.  آزمون آنتی گلبولین را می توان بر روی سلول هایی که واکنش ضعیف و یا منفی نشان داده اند انجام داد.
نتیجه:

تیتر نهایی آزمایش، معکوس بالاترین رقت سرمی است.این عامل سبب آگلوتیناسیون به شدت یک مثبت و یا بیشتر شده است.

محدودیت:

آلبومین گاوی نمی تواند واکنش تمامی آنتی بادی های IgG را تشدید کند. به کارگیری روش های میان بر، نادرست و وسایل آلوده سبب دریافت نتایج کاذب می شود. آلبومین گاوی را نباید برای کنترل های منفی که آنتی سرم حاوی پروتئین فراوانی است، به کار برد. مانند سرم anti – D که به روش های لام و یا لوله انجام می شود.

مشخصات فنی

کاربرد

استفاده در غربالگری و تیتراسیون انتی بادی ها افزایش دقت آزمون های سازگاری کاربری در آزمون های سرولوژی و ایمونوهماتولوژی

برند

بهار افشان

ساخت

ایران

Inline Feedbacks
View all comments

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…