محلول گیمسا

دسته: فرآورده های آزمایشگاهی ارج

مشخصات فنی

سایر ویژگی‌ها
بسته بندی

در هرکارتن: ۱۶ بطری ۱ لیتری

شرایط نگهداری

بصورت درب بسته در دمای محیط حداکثر تا ۳۰ درجه سانتی گراد

نکات ایمنی

هنگام مصرف بایستی از وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش و عینک استفاده شود

Inline Feedbacks
View all comments