معرف کوآکس برند بهارافشان

خانه/فروشگاه/بهار افشان/معرف کوآکس برند بهارافشان

معرف کوآکس برند بهارافشان

Kovacs Reagent

دسته: بهار افشان

ارزیابی وجود اندول در آزمون اندول

استفاده برای آزمون افتراقی اندول که آزمون مهمی در شناسایی خانواده انتروباکتریاسه است

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  • برند شرکت بهارافشان

220,000 تومان

نقد و بررسی

معرف کوآکس _بهارافشان برای ارزیابی وجود اندول در آزمون اندول مورد استفاده قرار میگیرد.

آزمون اندول برای تعیین قابلیت باکتری ها در تجزیه اسیدآمینه تریپتوفان به اندول می باشد. محلول کوآکس به روش ساده و تک مرحله ای برای آزمون افتراقی اندول که آزمون مهمی در شناسایی اعضای خانواده انتروباکتریاسه میباشد، به کارمیرود. مخصوصا در جداسازی باکتری اشریشیا کلی که اندول مثبت است. که از اعضای گروه Enterobacter hafnia serratia klebsiella که اکثرا اندول منفی میباشند.

می توانید جهت دریافت اطلاعات خرید کیت معرف کوآکس _بهارافشان و انواع آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.

باکتری هایی که آنزیم تریپتوفاناز تولید میکنند،تریپتوفان موجود درمحیط کشت را هیدرولیز و دآمینه کرده و ایجاد اندول،پیروویک اسید و آمونیوم مینمایند. آزمون اندول براساس واکنش اندول با گروه آلدئیدی پارادی متیل آمینو بنزالدئید (معرف کوآکس) و ایجاد ترکیب قرمز رنگ میباشد. برای آزمایش از محیط غنی از تریپتوفان استفاده میشود.

جهت انجام آزمون اندول برای باکتری های سخت رشد (مانند گونه های هموفیلوس و باسیل های گرم منفی غیر تخمیری (مانند گونه های فلاوو باکتریوم) که تولیدکننده مقادیر کمی از اندول هستند. اغلب از محیط TSB استفاده میشود.

Inline Feedbacks
View all comments