نقد و بررسی

هورمون βHCG یا گنادوتروپین جفتى انسان

(کیت βHCG Rapid )

ترشح Human Chorionic Gonadotropin) βHCG) توسط سلول هاى تروفوبلاستى پس از لقاح سلول تخم و تکثیر اولیه آن آغاز مى گردد. hCG تولید شده بر جسم زرد اثر گذاشته و از تحلیل آن جلوگیرى مى کند. سپس پروژسترون و استروژن هاى تولید شده از جسم زرد با اثر گذارى بر روى سلول هاى دیواره رحم زمینه لانه گزینى و شروع حاملگى را آماده مى کنند. پس از لانه گزینى و تشکیل جفت، تولید hCG توسط سلول هاى جفت ادامه پیدا مى کند. بدین ترتیب مهم ترین وظیفه hCG نگهدارى جسم زرد است که به نوبه خود تولید کننده استرادیول و پروژسترون لازم جهت تداوم باردارى و رشد جنین است.

همچنین هورمون hCG در جنین مذکر، سلول هاى لیدیگ (Leydig) بیضه را که تولید کننده تستوسترون هستند تحریک و به تمایز جنسى جنین کمک مى کند.

کاربرد تست 

از شروع باردارى طبیعی داخل رحمی، غلظت سرمى hCG به تدریج افزایش مى یابد و این روند صعودى در اواخر سه ماهه اول باردارى به بالاترین میزان خود مى رسد. سپس به طور معنى دارى تا زمان زایمان کاهش مى یابد.

لذا استفاده اصلى تعیین غلظت هورمون hCG در تایید حاملگى مى باشد. علاوه بر آن اندازه گیرى این هورمون در تعیین تقریبى سن باردارى، بررسى احتمال وقوع سقط، تشخیص حاملگى خارج رحمى و مسمومیت حاملگى کاربرد دارد. بدین معنا که غلظت سرمى این هورمون در موارد فوق پایین تر از مقدار آن در بارداری هاى طبیعى داخل رحمى است.
با توجه به افزایش میزان hCG در تومورهاى تروفوبلاستیک و ژرمینال، تومورهاى غیر تروفوبلاستیک، تومور هاى تخمدان، پستان، بیضه، مثانه، پانکراس، ریه، کبد، دستگاه گوارش و مول هیداتیدیفرم(mole Hydatidiform)، اندازه گیرى این هورمون در تشخیص و پیگیرى پاسخ به درمان موارد پاتولوژى فوق الذکر حائز اهمیت است.

شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از قیمت کیت βHCG پادتن علم و انواع آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.