نقد و بررسی

آزمایش پروتئین ادرار میزان پروتئین موجود در ادرار را اندازه گیری می‌کند. ادرار افراد سالم پروتئین قابل توجهی ندارد. هرچند اگر کلیه‌ها به درستی کار نکنند یا در صورتی که مقادیر زیادی از یک پروتئین خاص در جریان خون وجود داشته باشد، ممکن است پروتئین از طریق ادرار دفع شود.

دفع ادراری پروتئین یا پروتئینوری در اغلب موارد با شروع بیماری های کلیوی با همراه می باشد که در اکثر این بیماران به دلیل افزایش نفوذپذیری گلومرولار و یا کاهش باز جذب توبولار دفع پروتئین اتفاق می افتد. عفونت، خونریزی، بارداری، تب و استرس می تواند باعث افزایش سطح پروتئین توتال در ادرار شود.

بیشتر پروتئین CSF به طریق پینوسیتوز پروتئین های پلاسمایی با عبور از BBB تامین می شود. بدلیل وجود فرآیند انتقالی برای پروتئین ها، تنها پروتئین های دارای وزن مولکولی پایین در CSF وجود دارند افزایش فشار درون جمجمه، جراحات و خونریزی های مغزی و مننژیت باعث افزایش سطح پروتئین در مایع مغزی نخاعی می شود.

غلظت طبیعی پروتئین در مایع نخاعی 15 تا 25 میلی گرم در دسی لیتر است. این میزان غالبا ً در مننژیت ، خونریزی و اسکلروز متعدد بالا می رود.
روش انجام آزمایش با کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی:
Pyrogyllol red

پیروگیلول ( Pyrogyllol ) قرمز رنگ در محیط اسیدی با پروتئین واکنش می دهد و کمپلکس
رنگی تشکیل میشود که در طول موج مناسب قابل اندازه گیری است.

می توانید جهت دریافت اطلاعات خرید کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی بهارافشان با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.