کیت T4 پادتن علم ۱۹۲ تستی

T4 Kit

دسته: پادتن علم, کیت آزمایشگاهی, کیت های الایزا
  • اندازه گیری غلظت T4 در سرم یا پلاسما
  • روش اندازه گیری ایمونو آنزیماتیک (الایزا)
  • بررسی عملکرد غده تیروئید
  • 192 تستی

دریافت بروشور

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  • برند شرکت پادتن علم
  • دقت و صحت بالا
گزارش تخلف

نقد و بررسی

هورمون تیروئیدی T4

T4 یا هورمون تیروکسین اصلى ترین هورمون مترشحه از غده تیروئید مى باشد. مولکول پیش ساز این هورمون، گلیکوپروتئین بزرگى به نام تیروگلوبولین است که حاوى 70 اسید آمینه تیروزین مى باشد.

این اسید آمینه با جذب دو مولکول ید به دى یدوتیروزین تبدیل مى گردد. سپس با ترکیب دو مولکول دى یدو تیروزین، تیروکسین تولید مى شود.
نیمه عمر این هورمون در بدن 7 روز بوده و تولید آن به صورت مکانیسم فیدبک منفى تحت تاثیر هورمون تیروتروپین یا Thyroid stimulating hormone) TSH) کنترل مى شود.

هورمون آزاد کننده تیروتروپین یا (TRH (Thyrotropin releasing hormone مترشحه از هیپوتالاموس، منجر به تحریک سنتز TSH از غده هیپوفیز میشود.

TSH آزاد شده با اتصال به گیرنده هاى اختصاصى غشاء سلول هاى تیروئید، موجب ترشح هورمون T4 به خون مى گردد.

فرم فعال تیروکسین به صورت آزاد است که کمتر از 1 /0 درصد از کل T4 سرم را شامل مىشود.

بیش از 99/9 درصد از کل T4 سرم به پروتئین هاى متصل شونده به T4 یا TBP متصل است. از جمله پروتئین Thyroid binding globulin) TBG) که ظرفیت بالایى براى پیوند با T4 دارد، آلبومین را مى توان نام برد.

این پروتئین ها برقرار کننده تعادل سرم بوده و به محض جذب تیروکسین به سلول هاى هدف، هورمون T4 مورد نیاز را آزاد مىکنند.

عملکرد

مهمترین عملکرد هورمون هاى تیروئیدى تنظیم متابولیسم پایه بدن است. به طوری که افزایش یا کاهش آن ها تاثیر مستقیم بر متابولیسم کربوهیدرات ها، لیپیدها و پروتئین ها دارد.

علاوه بر آن، این هورمون ها از ابتداى دوره جنینى در تمایز و رشد سلولى تاثیر بسزایى دارند. بطور کلى تقریبا تمام سلول هاى بدن تحت تاثیر هورمون هاى تیروئیدى هستند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از قیمت کیت T4 پادتن علم آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.

 

مشخصات فنی

نوع کیت

کمی

شرایط نگهداری

8-2 درجه تا تاریخ انقضا مشروط به بسته بودن درب ویال ها

تاریخ انقضا

تا زمان قید شده روی محصول

Inline Feedbacks
View all comments

اطلاعات فروشنده

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…