هر کارتن شامل 405 عدد یورین باتل 90 میلی لیتری می باشد