کیت هموگلوبین

بهارافشان

دسته: بهار افشان
  • اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
  • تضمین اصالت کالا
  • همراه با استاندارد

350,000 تومان

نقد و بررسی

کیت هموگلوبین (درابکین) برای اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی به کار می رود. در این کیت از روش فتومتری (سیانومت هموگلوبین) استفاده می شود. غلظت رنگ هموگلوبین به وسیله لیز شدن گلبول های قرمز و آزاد شدن هموگلوبین از آن ها اندازه گیری می‎شود. معرف درابکین در مدت 5 دقیقه، تمام هموگلوبین ها را به سیان مت هموگلوبین تبدیل می کند. سنجش هموگلوبین دستی برای کالیبراسیون سل کانترها نیز کاربرد دارد.

روش اندازه گیری هموگلوبین:

تجهیزات و لوازم مورد نیار:  
۱- دستگاه فتومتر
۲- پیپت مخصوص هموگلوبین که با آن بتوان مقدار دقیق 20 میکرولیتر خون بر داشت
۳- یک عدد لوله مکنده
۴- محلول دارابکین (drobkins) بهارافشان

محلول دارابکین (drobkins):

در روش سیانو‎مت هموگلوبین خون کامل حاوی ماده ی ضد انعقاد، تهیه می‎گردد. نمونه در یخچال 4 درجه سانتی‎گراد به مدت 24 ساعت پایدار و قابل نگهداری است. از محلول درابکین (فری‎سیانید‎پتاسیم و سیانید‎پتاسیم) برای رقیق کردن خون استفاده می شود (به نسبت 20میکرولیتر خون به ml 5 درابکین).

اجزای سازنده ی محلول درابکین:

1- فری‎ سیانید ‎پتاسیم

2- سیانید ‎پتاسیم

3- بی کربنات سدیم

دترجنت موجود در درابکین گلبول های قرمز را لیزمی کند که باعث آزاد شدن هموگلوبین می شود. فروسیانید پتاسیم هموگلوبین را به مت هموگلوبین تبدیل می کند که ازلحاظ رنگ، ترکیبی پایدار بوده و پیک جذبی آن در 540 نانومتر است.

رعایت نکات زیر هنگام آزمایش ضروری است:

1- از ظروف شیشه ای که از نظر صحت در حد استاندارد(Class A) و از لحاظ شیمیایی تمیز باشند ، استفاده شود .

2- از دقت و صحت عملکرد سمپلرها ، اسپکتروفتومتر و یا فوتومتر با استفاده از برنامه های کنترل کیفی ، اطمینان حاصل نمود. ( کلیه مستندات کنترل کیفی ثبت گردد .)

3- در صورت امکان از درابکین با ترکیب توصیه شده NCCLS‌ (کمیته بین المللی استاندارد های آزمایشگاههای تشخیص طبی) استفاده شود.

– محلول درابکین را باید در ظروف تیره در بسته با جنس بوروسیلیکات نگهداری نمود و در صورت کدورت بدور ریخت.

– بعلت سمی بودن این محلول در هنگام آزمایش احتیاطات لازم بکار رود .

 
شما می توانید جهت دریافت اطلاعات خرید کیت هموگلوبین (درابکین) بهار افشان با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.
Inline Feedbacks
View all comments

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…