کیت سنجش Neonatal TSH دیازیست

کیت الایزا TSH

دسته: کیت های الایزا, دیازیست
  • بر اساس روش ایمونو آنزیماتیک (EIA)
  • غربالگری نوزادان
  • حساسیت بالا
  • 192 تستی 

دریافت بروشور 

ویژگی ها:
  • تعداد 192 تست
  • حساسیت μIU/ml 0.2
گزارش تخلف

نقد و بررسی

نام آنالیت

Thyroid stimulating hormone)  Neonatal TSH) 

کاربرد تست

اندازه گیری غلظت TSH در لکه خون خشک شده به روش ایمونو آنزیماتیک

 

کاربرد بالینی کیت TSH

کم کارى تیروئید در دوران جنینی مىتواند اختلالات غیرقابل بازگشت ساختارى و عملکردى در سیستم عصبى مرکزى و اسکلتى ایجاد کند. انتقال تیروکسین مادرى از طریق بند ناف به جنین از بروز علائم بالینى بارز در بدو تولد جلوگیرى مىکند.

با توجه به خفیف بودن علائم این بیمارى در روزهاى اول زندگى، معمولا این نارسائى منجر به از دست دادن ضریب هوشى به درجات مختلف و با تاخیر در نوزادان مى شود. لذا جهت جلوگیرى از عوارض غیر قابل بازگشت این نارسایى ژنتیکى، غربالگرى هیپو تیروئیدى نوزادان در بدو تولد انجام میشود.

امروزه این غربالگرى با استفاده از خون تام جذب شده بر روى کاغذ 903 Whatman در تمامى کشورهاى پیشرفته و غالب کشورهاى در حال توسعه انجام مى گردد. شیوع این بیمارى در کشورهاى مختلف، متفاوت مى باشد. با توجه به شیوع بالا و قابل پیشگیرى بودن عوارض بیمارى در صورت درمان به موقع و صحیح، لزوم غربالگرى هیپوتیروئیدى نوزادان در کشور مشخص مى باشد.

اساس روش سنجش TSH

طراحى کیت Neonatal TSH بر اساس روش ایمونو آنزیماتیک ساندویچى با استفاده از آنتى بادی هاى مونو کلونال مى باشد. در این روش ابتدا از لکه هاى خون خشک شده بر روى کاغذ فیلتر 903 شرکت Schuell & Schleicher حاوى خون نوزادان، استانداردها و کنترل ها دایره هایى به قطر 3 میلى متر جدا کرده و درون چاهک ها قرار مى دهند.

TSH طى دو مرحله بین آنتى بادى تثبیت شده در ته چاهک هاى پلى استایرنى و آنتى بادى دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص هاى آنتى ژنیک متمایزى را روى مولکول TSH شناسایى مى کنند، قرار مى گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت هاى غیر متصل با افزودن سوبسترا، آنزیم رنگ آبى ایجاد مى کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبى به زرد تبدیل مى شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت TSH ارتباط مستقیم دارد،در طول موج 450 نانومتر اندازه گیرى میگردد.

مشاهده کیت های الایزا

مشخصات فنی

نام کیت

Neonatal TSH

نوع کیت

کمی

روش کیت

Sandwich Immunoenzymatic

تعداد تست/ حجم

۱۹۲ تستی

شرایط نگهداری

۱۸ ماه پس از تولید (پس از باز شدن تا ۶ ماه)

دمای مناسب برای نگهداری

Inline Feedbacks
View all comments

اطلاعات فروشنده

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…