کیت (Neonatal TSH (192 test

کیت (Neonatal TSH (192 test

کیت الایزا TSH

دسته: دیازیست, کیتهای الایزا
  • بر اساس روش ایمونو آنزیماتیک (EIA)
  • حساسیت بالا

دریافت بروشور 

ویژگی ها:
  • تعداد 192 تست
  • حساسیت μIU/ml 0.2

نقد و بررسی

نام آنالیت

Thyroid stimulating hormone) TSH) 

کاربرد تست

اندازه گیری غلظت TSH در لکه خون خشک شده به روش ایمونو آنزیماتیک

 

کاربرد بالینی

کم کارى تیروئید در دوران جنینى مى تواند اختلالات غیرقابل بازگشت ساختارى و عملکردى در سیستم عصبى مرکزى و اسکلتى ایجاد کند اما انتقال تیروکسین مادرى از طریق بند ناف به جنین از بروز علائم بالینى بارز در بدو تولد جلوگیرى مىکند.

با توجه به خفیف بودن علائم این بیمارى در روزهاى اول زندگى، معمولا این نارسائى با تاخیر صورت مى گیرد و منجر به از دست دادن ضریب هوشى به درجات مختلف در نوزادان مى شود. لذا جهت جلوگیرى از عوارض غیر قابل بازگشت این نارسایى ژنتیکى، غربالگرى هیپو تیروئیدى نوزادان اولین بار در دهه هفتاد میلادى در ایالت کبک کانادا انجام گردید و با درمان سریع مبتلایان شناسائى شده از بروز عوارض مربوطه جلوگیرى شد.

امروزه این غربالگرى با استفاده از خون تام جذب شده بر روى کاغذ 903 Whatman در تمامى کشورهاى پیشرفته و غالب کشورهاى در حال توسعه انجام مى گردد. شیوع این بیمارى در کشورهاى مختلف، متفاوت مى باشد. طبق تحقیقات صورت گرفته در کشورهاى فوق فراوانى آن بین 3000 :1 تا 7000: 1 تولد گزارش شده است. با توجه به شیوع بالا و قابل پیشگیرى بودن عوارض بیمارى در صورت درمان به موقع و صحیح، لزوم غربالگرى هیپوتیروئیدى نوزادان در کشور مشخص مى باشد.

اساس روش سنجش TSH

طراحى کیت TSN بر اساس روش ایمونو آنزیماتیک ساندویچى با استفاده از آنتى بادی هاى مونو کلونال مى باشد. در این روش ابتدا از لکه هاى خون خشک شده بر روى کاغذ فیلتر 903 شرکت Schuell & Schleicher حاوى خون نوزادان، استانداردها و کنترل ها دایره هایى به قطر 3 میلى متر جدا کرده و درون چاهک ها قرار مى دهند.

آنالیت TSH طى دو مرحله بین آنتى بادى تثبیت شده در ته چاهک هاى پلى استایرنى و آنتى بادى دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص هاى آنتى ژنیک متمایزى را روى مولکول TSH شناسایى مى کنند، قرار مى گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت هاى غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبى ایجاد مى کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبى به زرد تبدیل مى شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت TSH ارتباط مستقیم دارد،در طول موج 450 نانومتر (با دیفرانسیل 630 نانومتر) اندازه گیرى مى گردد.

مشاهده کیت های الایزا

مشخصات فنی

سایر ویژگی‌ها
نام کیت

Neonatal TSH

نوع کیت

کمی

روش کیت

Sandwich Immunoenzymatic

تعداد تست/ حجم

۱۹۲ تستی

شرایط نگهداری

۱۸ ماه پس از تولید (پس از باز شدن تا ۶ ماه)

دمای مناسب برای نگهداری
Inline Feedbacks
View all comments

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…