نقد و بررسی

اسید نیتریک65%

بررسی اسید نیتریک65%: این اسید از نوع اسیدهای قوی و بی رنگ و حساس به نور می باشد که دچار تجزیه و تغییر رنگ می گردد. از آمونیاک به عنوان ماده اولیه برای تولید اسید نیتریک استفاده می شود.

در گذشته این اسید به جوهر شوره معروف بوده است و جز اسیدهایی می باشد که توسط بشر کشف شده است.

کاربردهای اسید نیتریک 65% عبارت است از:

  • صیقلی سازی سطوح فلزات
  • جداسازی طلا و نقره در صنایع الکترولیز
  • بازیافت بعضی از فلزات از جمله پلاتین
  • تولید استر در اثر واکنش با الکل ها
  • و تولید کودهای شیمیایی از جمله کود های نیتراتی به کاربرده می شود.

موارد ایمنی که باید در حین استفاده از این اسید باید رعایت شود، عبارت است از:

اسید نیتریک یک اسید خورنده و یک ماده اکسید کننده قوی است.

بیشترین خطری که از آن می توان یاد کرد سوختگی های شیمیایی است، به علت هیدرولیز اسید را با پروتئین ها و چربی ها انجام  می دهد، در نتیجه باعث تجزیه پوست و گوشت شود.

زمانی که اسید نیتریک غلیظ با کراتین واکنش دهد، پوست انسان به رنگ زرد در می آید. این لکه های زرد در هنگام خنثی شدن نارنجی می شوند.

این ماده سرطان زا یا جهش زا محسوب نمی شود.

در صورت برخورد آن با پوست باید به مقدار زیادی آب به مدت حداقل 10-15 دقیقه برای خنک شدن بافت اطراف سوختگی اسیدی و آسیب های دیگر شستشو شود.

از طرف دیگر، چون این اسید از نوع اکسیدکننده قوی است می تواند با ترکیباتی نظیر سیانیدها، کاربیدها یا پودهای فلزی به طور انفجاری و یا بسیاری از ترکیبات آلی مانند سقز به شدت واکنش دهد.

به همین علت بهتر است هنگام کار با آن به دور از پایه ها و مواد آلی قرار بگیرند.

پیشنهاد بررسی: اسید هیدروکلریک نوترون شیمی  – فرمالین فیکساتیو نوترون شیمی فنول XP نوترون شیمی-compressedگلیسیرین نوترون شیمی-compressed – نیترات نقره نوترون شیمیاسید سولفوریک ژربراسید سولفوریک ژربر نوترون شیمی 

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.