کیت HDL

شرکت من

دسته: کیت آزمایشگاهی, کیت بیوشیمی شرکت من

دانلود بروشور hdl

گارانتی سلامت فیزیکی کالا
 • تضمین اصالت کالا
 • پشتیبانی نصب دارد

نقد و بررسی

کیت HDL شرکت من

بررسی کیت HDL شرکت من: کلسترول مولکول چربی نامحلول در محیط آبی، مانند پلاسما، می باشد. در پلاسما، به صورت امولوسیون کاذب، یعنی ترکیب لیپیدها و پروتئین ها و تشکیل لیپوتئین ها در حال گردش است.

این لیپوپروتئین ها از نظر کمی و کیفی در نسبت ترکیبات لیپیدی و پروتئینی موجود در ساختارشان با یکدیگر تفاوت دارند، این تفاوت سبب اختلاف در ساختار و عملکردشان می شود.

اساس متداولترین طبقه بندی آن ها، تفاوت در دانیسته آنهاست و بر همین اساس نام گذاری می شوند:

 • HDL (لیپوپروتئین با دانسیته بالا)
 •  LDL (لیپوپروتئین با دانسیته پایین)
 • VLDL (لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین)

و برخی ترکیبات حد واسط که در مراحل سوخت و ساز چربی ها به وجود می آیند. تقریبا %50 از ترکیب HDL لیپید است و %20 از کل ترکیب HDL را کلسترول تشکیل می دهد.

HDL دارای نقش مهمی در برداشت کلسترول از سلول ها و در نتیجه پاکسازی آن ها می باشد. در بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژی، ضد آتروژن بودن (Atherogenesis) و کلسترول خوب بودن HDL تایید شده است.

بنابراین وجود عدم توازن در نسبت کلسترول توتال به HDL کلسترول و یا نسبت LDL کلسترول به HDL کلسترول، فاکتور مهمی برای ارزیابی خطر آتروژنز محسوب می شود.

به چه افرادی گرفتن تست توسط کیت HDL پیشنهاد می شود؟

 • مردان بالای 45 و زنان بالای 55 سال
 • افرادی که بیش از حد سیگار  مصرف می کنند.
 • مبتلا به دیابت
 • داشن بیماری قلبی و یا داشتن سابقه حمله قلبی
 • فشارخون بالا

میزان نرمال HDL:

 • زنان 40 – 85 mg/dl
 • زنان 37 – 70 mg/dl

بررسی پیشنهاد : کیت بیلی روبین   دایرکت شرکت من  _  کیت میکروآلبومین شرکت من  _  کیت Hb A1c 32  شرکت من

Inline Feedbacks
View all comments