نقد و بررسی

محلول رینز میندری 4 لیتری شرکت من

بررسی محلول رینز میندری 4 لیتری شرکت من: محلول رینز میندری 4 لیتری در دستگاه های سل کانتر استفاده می شود. سل کانتر یا شمارنده سلول یک دستگاه ضروری در آزمایشگاه های هماتولوژی می باشد و کاربرد آن تعداد و اندازه انواع سلول های خونی را مشخص می کند.

دانستن تعداد و اندازه ی آن ها در تشخیص درست بیماری ها بسیار کمک کننده بوده است.

در گذشته از طریق دست برای شمارش و اندازه گیری قطر سلول های خونی استفاده می شد و به طبع این روش هزینه و زمان زیادی نیاز داشت و علاوه بر هزینه و زمان، میزان خطای آن در تشخیص بیماری بالا بود.

محلول ها و مواد مختلفی برای تشخیص استفاده می شود که یکی از آن ها محلول رینز میندری است.

شستشو فرآیند حذفی انتخابی ترکیبات ناخواسته از مخلوط با استفاده از یک حلال است. برای موفقیت آمیز بودن شستشو، مواد ناخواسته باید بیشتر در حلال حل شوند تا در مخلوط.

علاوه بر این، حلال و مخلوط باید غیر قابل اختلاط باشند. حلال های غیر قابل اختلاط در یکدیگر محلول نیستند و در صورت مخلوط شدن دو لایه تشکیل می دهند.

بررسی پیشنهاد: کلین های شرکت من  _  سل کلین 1 لیتری شرکت من  _  لایز هموگلوبین شرکت من