نقد و بررسی

سدیم هیدروژن کربنات

بررسی سدیم هیدروژن کربنات: سدیم هیدروژن کربنات یک ترکیب معدنی و نمکی است که از یون های سدیم و بی کربنات تشکیل شده است. این ماده به صورت پودر سفید یا بلورین است که با نام تجاری جوش شیرین شناخته می شود.

این ماده بیشتر به وسیله ی فرآیند سلوی ساخته می شود که همان واکنش کلرید سدیم، آمونیاک و کربن دی اکسید در آب است که بی کربنات سدیم به صورت رسوب به دست آمده پس از صاف کردن و خشک کردن با حرارت به کربنات سدیم تبدیل خواهد شد.

موارد ایمنی هنگام مصرف این ماده:

 1. خوردن این ماده بی ضرر است مگر این که به مقدار خیلی زیاد باشد.
 2. بوییدن این ماده ممکن است باعث سوزش بینی یا گلو شود.
 3. در تماس با پوست های حساس ممکن است باعث خارش یا سوزش پوست شود.
 4. در اثر تماس با چشم ممکن است سبب ایجاد سوزش و سرخی در چشم شود.
 5. استفاده از جوش شیرین در پخت همه نوع نان و شیرینی مضر است.
 6. افرادی دچار ناراحتی معده می باشد نباید از فرآورده هایی استفاده کننده که حاوی جوش شیرین است.

کاربرد این ماده عبارت است از:

 • بیشترین استفاده از بی کربنات سدیم در فرآوری انواع بکینگ پودر است.
 • استفاده از این ماده در ترکیب خمیر دندان به رفع تریجی لکه های دندان و سفید شدن آن ها کمک می کند.
 • سدیم بی کربنات در صنایع غذایی، تولید نوشابه های گازدار به عنوان منبع، صنایع پاک کننده های خانگی و در کپسول های خاموش کننده آتش به کار می رود.
 • در صنایع نساجی برای عمل آوردن نخ های پشمی و ابریشمی استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان پاک کننده و ساینده ملایم در صورتی که ایجاد حساسیت نکند برای زیبایی پوست به کار رود.
 • این ماده به عنوان باز دارنده در مواد منفجره استفاده می شود.

پیشنهاد بررسی : سدیم مونوکساید نوترون شیمیسدیم نیترات نوترون شیمیسدیم هیدروژن کربنات نوترون شیمیسدیم نیتریت نوترون شیمیکافئین نوترون شیمی  – سدیم هیدروکساید نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.