• چسب دایره ای شکل
  • 500 عددی
  • قطر 20 میلیمتر
  • دارای پد مخصوص با کیفیت بالا
  • میزان چسبندگی متعادل 
  • جدا شوندگی از پوست آسان
  • بدون باقی ماندن رد چسب بر روی پوست