آنتی بادی در بدن بهبودیافتگان، خنثی کننده ویروس کرونا نیست

آنتی بادی علیه ویروس کرونا چگونه عمل می کند؟ عضو [...]