آنزیم های کبدی

خانه/نوشته‌ها/برچست: آنزیم های کبدی

آزمایش آلکالن فسفاتاز (ALP)

فسفاتاز قلیایی (ALP) Alkaline phosphatase نام آنالیت آلكالین فسفاتاز [...]