تاثیر زینک (روی) در جلوگیری از COVID-19

زینک یک ماده ی معدنی است که در انواع غذا [...]