۶ نوع ویروس کرونا با علائم مختلف شناسایی شده اند

شش نوع کرونا تا کنون کشف شده‌است/ نوع پنجم و [...]