باید ها و نباید های استفاده از ماسک

افرادی که جزو گروه پرخطرند (دارای بیماری های زمینه ای، سن بالای 60 سال) ،  همچنین افرادی که مبتلا به بیماری اند و به هر دلیل شرایط قرنطینه را رعایت نکرده اند حتما باید از ماسک 3لایه طبی استفاده کنند. سایر اقشار جامعه در صورت در دسترس نداشتن این ماسک، از ماسک 3 لایه ی پارچه ای دست دوز هم میتوانند استفاده کنند.