بخوانیم و بدانیم1401-08-24T14:35:08+03:30
  • پارافین گرانول پارس پیوند

کاربرد پارافین گرانول پارس پیوند در آزمایشگاه چیست؟

توسط |21ام آذر, 1402|مقالات|

پارافین، یک ماده هیدروکربنی قابل احتراق است که به عنوان سوخت سوزانده می شود. پارافین مخلوطی از انواع مختلف هیدروکربن ها با فرمول شیمیایی CnH2n+2 می باشد. پارافین ها گروهی [...]