محصولات شرکت من
شرکت پارس پیوند نماینده شرکت من تولید کننده محلول های هماتولوژی مربوط به سل کانترها و کیت های بیوشیمی ، کنترل و کالیبراتورهای بیوشیمی میباشد .
محصولات شرکت من شامل :

ایزوتون دیف سوئی لب

مورد استفاده: سل کانتر Swelab

ایزوتون دیف

مورد استفاده:سل کانتر Nihon Khohden

ایزوتون ساده

مورد استفاده: کلیه سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

ایزوتون سیسمکس

مورد استفاده: سل کانترهای Sysmex

ایزوتون میندری

مورد استفاده:سل کانترهای Mindray

رینز

مورد استفاده:سل کانترهای هماتولوژی

رینز میندری – محلول شستشو

مورد استفاده:سل کانترهای Mindray

سل کلین

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی

کلین

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی

محصولات شرکت من

لایز K1000

مورد استفاده:سل کانترهای K1000 –Sysmex K800 Sysmex

لایز 130 ml

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

لایز 130 ml

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

لایز دیف سوئی لب

مورد استفاده: سل کانترهای Swelab

لایز Kx21 من

مورد استفاده:سل کانتر Kx21 Sysmex
محصولات شرکت من

لایز گالن من

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

لایز WBC من

مورد استفاده: سل کانترهای Sysmex

لایز HB من

مورد استفاده:سل کانترهای Sysmex

لایز میندری من

مورد استفاده: مخصوص سل کانترهای Mindray

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت پارس پیوند تماس بگیرید . بخش تماس با ما

ترتیب بر اساس:
تعداد در صفحه
فیلتر محصولات
اعمال فیلتر
دسته محصولات
برند و سازنده کالا
برند و سازنده کالا
برند و سازنده کالا
برند و سازنده کالا
محدوده قیمت