نمایش 1–12 از 19 نتیجه

ظرف ادرار شفاف نشکن استریل

تماس بگیرید
ظرف ادرار شفاف نشکن استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص طبی

ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل

تماس بگیرید
ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص

بطری تست اسپرم شفاف

تماس بگیرید
بطری تست اسپرم شفاف، ابزاری یکبار مصرف که برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها در آزمایشگاه های

لوله شیر شفاف با درب استریل

تماس بگیرید
بطری تست اسپرم شفاف، ابزاری یکبار مصرف که برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها در آزمایشگاه های

پلیت ۸cm سه خانه استریل

تماس بگیرید
پلیت 8cm سه خانه، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و

قوطی استول قاشقک دار

تماس بگیرید
  • جمع آوری یا ذخیره و یا انتقال نمونه های آزمایش بیمار
  • طراحی مناسب
  • درب فشاری و پیچی

پلیت ۹cm ساده استریل

تماس بگیرید
پلیت 9cm ساده ، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و

پلیت ۸cm ساده استریل

تماس بگیرید
پلیت 8cm ساده و استریل،  جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ

پلیت ۸cm دو خانه استریل

تماس بگیرید
پلیت 8cm دو خانه، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ

پلیت ۱۰cm ساده استریل

تماس بگیرید
پلیت 10cm ساده استریل ، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات

بطری تست ۳۰cc

تماس بگیرید
تست پودر مات جهت:
  • شیر
  • خلط
  • اسپرم
  • پودر
  • سوماتیک

پلیت آلومینیومی

تماس بگیرید
پلیت آلومینیومی پلیت آلومینیومی،  جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ بدن