نمایش 1–12 از 19 نتیجه

ظرف ادرار شفاف نشکن استریل

ظرف ادرار شفاف نشکن استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص طبی

ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل

ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص

بطری تست اسپرم شفاف

بطری تست اسپرم شفاف، ابزاری یکبار مصرف که برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها در آزمایشگاه های

لوله شیر شفاف با درب استریل

بطری تست اسپرم شفاف، ابزاری یکبار مصرف که برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها در آزمایشگاه های

پلیت 8cm سه خانه استریل

پلیت 8cm سه خانه، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و

قوطی استول قاشقک دار

  • جمع آوری یا ذخیره و یا انتقال نمونه های آزمایش بیمار
  • طراحی مناسب
  • درب فشاری و پیچی

پلیت 9cm ساده استریل

پلیت 9cm ساده ، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و

پلیت 8cm ساده استریل

پلیت 8cm ساده و استریل،  جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ

پلیت 8cm دو خانه استریل

پلیت 8cm دو خانه، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ

پلیت 10cm ساده استریل

پلیت 10cm ساده استریل ، ظروف استریل جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات

بطری تست 30cc

تست پودر مات جهت:
  • شیر
  • خلط
  • اسپرم
  • پودر
  • سوماتیک

پلیت آلومینیومی

پلیت آلومینیومی پلیت آلومینیومی،  جهت استفاده از آزمایشگاه ها که جهت کشت و آنتی بیوگرام از مایعات و نسوخ بدن