تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت پارس پیوند

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی به مجموعه متنوعی از ابزار و دستگاههایی هستند که به منظور انجام انواع تستهای آزمایشگاهی به کار میروند.

انواع تجهیزات مرتبط

همانطور که می دانید یکی از ارکان یک آزمایشگاه ، تجهیزات مربوطه انواع و اقسام آزمایشات میباشد که بدیهی است که بدون تجهیزات آزمایشگاهی مناسب انجام آزمایشات غیر ممکن میگردد.
هر بخشی از آزمایشگاه نیازمند تجهیزات مرتبط با همان بخش میباشد. مانند سل کانتر ، دستگاه رنگ آمیزی لام و میکروسکوپ و دستگاه تست PT,PTT  برای بخش هماتولوژی ، انکوباتور ، یخچال ، هود ، سانتریفیوژ ، اتوکلاو و … برای بخش میکروب شناسی میباشد.