کیتهای بیوشیمی پارس پیوند

محصولات LABWARE

مقالات آزمایشگاهی

فریتین

فریتین  آهن یکی از مواد معدنی بسیار مهم در بدن می باشد که افزایش یا کاهش سطح آن می‌تواند برای سلامتی بدن خطرناک باشد. تست فریتین نمایانگر این است [...]

کلیه

کلیه یکی از مهم ترین ارگان های بسیار مهم بدن است که کار تصفیه مواد زائد از خون را انجام می دهد. آسیب به این عضو مهم بدن صدمات [...]

چسب مدیباب
نوترون شیمی
کیت G6PD صبا