دفاتر آزمایشگاهی

خانه/فروشگاه/دفاتر آزمایشگاهی

دفاتر آزمایشگاهی یکی از اقلامیست که همیشه همراه کارشناسان آزمایشگاه است.این دفتر برای ثبت اطلاعات دقیق از آزمایش و نوشتن گزارش است.

ثبت گزارش باید به ساده ترین روش نوشته شود تا توسط شخصی که مطالعه میکند بتواند در سریع ترین زمان نتایج آزمایش را متوجه شود.

در آزمایشگاه ها روند کار به یک شکل است ولی طریقه ی نوشتن دفتر ها متفاوت است.

چه چیزی در دفتر باید نوشته شود:ابتدا خلاصه ای از آن آزمایشی که قرار است انجام شود به صورت خلاصه نوشته میشود.

برای گرفتن آزمایش ابتدا باید تمام لوازمی که مورد نیاز است را وارد دفتر کرده و همه ی مراحل در دفتر ثبت شود و نتایج آزمایش یادداشت شود.

در صورت نیاز اگر نیاز به رسم نمودار و مقایسه ی مراحل بود آن را باید در دفتر وارد شود.

تاریخ انجام تست و موادی که استفاده شده برای آزمایش  باید در دفاتر آزمایشگاهی یادداشت کرد.