دفاتر آزمایشگاهی

دفتر آزمایشگاهی

 

دفاتر آزمایشگاهی یکی از اقلامی است که همیشه همراه کارشناسان آزمایشگاه است.این دفتر برای ثبت نتایج دقیق از آزمایش و نوشتن گزارش است.

ثبت گزارش باید به ساده ترین روش نوشته شود تا توسط شخصی که مطالعه میکند بتواند در سریع ترین زمان نتایج آزمایش را متوجه شود.

در آزمایشگاه ها روند کار به یک شکل است ولی طریقه ی نوشتن دفتر ها متفاوت است.

چه چیزی در دفتر باید نوشته شود:ابتدا نام مراجعه کننده و تست های مورد نیاز  که قرار است انجام شود به صورت خلاصه نوشته میشود.

در صورت نیاز اگر نیاز به رسم نمودار و مقایسه ی مراحل بود آن را باید در دفتر وارد شود.

تاریخ انجام تست و نتایج تمامی تستهای بخش مورد نظر باید در دفاتر آزمایشگاهی یادداشت کرد.

این نتایج پس از تکمیل تمامی جواب ها به بخش پذیرش تحویل و یا وارد نرم افزار پذیرش میگردد.