پارس پیوند پویش

مقالات آزمایشگاهی

مقالات آزمایشگاهی : در این بخش از بهترین منابع معتبر داخلی و خارجی ، مقالات مرتبط با حیطه آزمایشگاهی به حضور گرم تان تقدیم میگردد.

مطالب این حوزه شامل آخرین تحقیقات در زمینه میکروارگانیسم ها ، تجهیزات آزمایشگاهی و بیماری کرونا ، واکسن کرونا و آخرین نکات درمانی میباشد .

امروزه در تمامی بخش های آزمایشگاهی پیشرفتهای متوالی در حال وقوع هستند .

داشتن آخرین اطلاعات به بهبود مستمر کیفیت ، افزایش اعتماد به نفس و روشنی ذهنی جامعه خواهد گردید.

در ارائه مطالب این بخش با توجه به اهمیت موضوعات عمدتا از منابع دانشگاهی و تحقیقاتی استفاده میگردد. باشد تا این گام کوچک در جهت گسترش آگاهی جامعه آزمایشگاهی مفید و موثر واقع گردد.