واحد فروش

محسن فارسی

مدیر فروش و مارکتینگ

 

 

 

بهنام بهرامی

کارشناس فروش

خط مستقیم: 40660455-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1055

واتس اپ: 09108061911

مهسا شاهدی

کارشناس فروش

خط مستقیم: 40660456-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1056

واتس اپ: 09036641890

سمانه سیف

کارشناس فروش

خط مستقیم: 40660458-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1058

واتس اپ: 09103147287

نگار آقاجانپور

کارشناس فروش

خط مستقیم: 40660450-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1050

واتس اپ: 09103146893

واحد مارکتینگ

مهام فریدونفر

مهام فریدونفر

کارشناس بازاریابی

خط مستقیم: 40660453-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1053

واتس اپ: 09103146893

اشکان خواموشانی

کارشناس بازاریابی

خط مستقیم: 40660457-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1057

واتس اپ: 09036641890

واحد بازرگانی

عارفه رمضانی

عارفه رمضانی

کارشناس بازرگانی

خط مستقیم: 40660452-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1052

واتس اپ: 09103146536

عاطفه افشاری

کارشناس بازرگانی

خط مستقیم: 406604504-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1054

واتس اپ: 09103146536

واحد مالی

محمد میرنظامی

کارشناس امور مالی

خط مستقیم: 40660497-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1097

واتس اپ: 09903339164

ملیکا-شرفی

ملیکا شرفی

کارشناس امور مالی

خط مستقیم: 40660498-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1098

واتس اپ: 09903339164

واحد انبار

هادی زمانی

هادی زمانی

مسئول انبار

خط مستقیم: 40660499-021

تلفن:5-40660490-021 داخلی 1099