اخبار

فراخوان تعیین بخشی از سهمیه واردات انواع دستکش های پزشکی معاینه و جراحی

دستکش نیتریل

واردات دستکش مازاد بر تولید داخل

فراخوان تعیین بخشی از سهمیه واردات انواع دستکش های پزشکی معاینه و جراحی مورد نیاز مازاد بر تولید داخل

 

واردات دستکش

فراخوان تعیین بخشی از سهمیه واردات انواع دستکش های پزشکی معاینه و جراحی مورد نیاز مازاد بر تولید داخل توسط رییس اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس زهره زرین کلاه، رییس اداره ملزومات پزشکی، گفت: فراخوان تعیین بخشی از سهمیه واردات انواع دستکش های پزشکی معاینه و جراحی مورد نیاز مازاد بر تولید داخل تهیه شده که متن این فرخوان به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

به اطلاع می رساند وزارت بهداشت در نظر دارد جهت تامین بخشی از نیاز مازاد بر ظرفیت تولید داخل انواع دستکش با توجه به شرایط کنونی کشور متاثر از کرونا به منظور تبدیل و کنترل نیاز و قیمت بازار نسبت به صدور مجوز فوریتی در راستای ماده 87 آئین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی و ایجاد فضای رقابتی به شرح ذیل اقدام نماید :

1- از کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی که تمایل به تامین دستکش معاینه و جراحی را دارند دعوت می گردد درخواست رسمی خود را به انضمام مشخصات مربوطه در قالب جدول پیوست بصورت نسخه فیزیکی به شرح جدول پیوست (1) و طی لوح فشرده CD و مستندات لازم در خصوص پیشنهاد قیمت ارزی، تاییدیه های فنی مربوط به محصول و اعلام زمان تحویل کالا در پاکت در بسته از روز دوشنبه مورخ 09/04/1399 تا پایان وقت اداری روز شنبه 14/04/1399 به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل تجهیزات پزشکی تحویل نمایند(به درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور و یا با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد).

2- موضوع فراخوان شامل تعداد 4 میلیون جفت دستکش جراحی لاتکس، تعداد 80 میلیون عدد دستکش معاینه لاتکس ، تعداد 17 میلیون عدد دستکش معاینه نیتریل و تعداد 68 میلیون عدد دستکش معاینه وینیل کمپانی مدلهای ثبت شده در اداره کل تجهیزات پزشکی مندرج در سایت imed.ir

تبصره 1: تعداد اعلام شده جهت کل سهمیه واردات فوریتی بوده و شرکت می تواند جهت تامین نیاز کشور به تعداد کل و یا بخشی از سهمیه درخواست دهد.

تبصره 2: در صورت عدم ثبت قبلی مدل و یا کمپانی سازنده شرکت می بایست نسبت به ارائه مدارک کیفی و تکمیل فرم اطلاعات فنی محصول (به پیوست 2) به همراه سایر مدارک اقدام نماید.

3- شرکت‌هایی که در فراخوان تامین اقلام بصورت فوریتی پذیرفته می شوند می بایست حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از اعلام پذیرش پیشنهاد، مراحل لازم به منظور ثبت فوریتی کالا را طی نموده و نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند و حداکثر ظرف دو ماه پس از تامین ارز نسبت به ارسال کالا اقدام نمایند.

4- از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین اقلام فوریتی می باشد و در سابقه شرکت برای فعالیت های بعدی منظور می گردد، مقتضی است در خصوص درستی تکمیل اطلاعات مورد نظر، دقت شود.

5- اداره کل می تواند در صورت ارائه قیمت مناسب و فاصله قیمتی نسبت به قبول یک و یا چند پیشنهاد اقدام نماید که بالاترین سهمیه واردات به مناسب ترین قیمت نسبت به کیفیت باتوجه به سابقه ثبت در اداره کل تجهیزات پزشکی داده می شود و به تناسب کمترین سهمیه واردات برای بالاترین قیمت مورد پذیرش در نظر گرفته می شود.

6- اداره کل در رد یا پذیرش ، افزایش و کاهش میزان و حجم پیشنهادات بر اساس نیاز کشور مختار می باشد.

منبع : اداره کل تجهیزات پزشکی

مطالب مرتبط