در حال نمایش 5 نتیجه

لوله Clot Activator

تماس بگیرید
 • لوله وکیوم (خلاء) لیبل دار
 • نشانه‌گذاری لوله جهت افزایش دقت نسبت خون به مواد افزودنی
 • استفاده از پلیمر PP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
 • رنگ درپوش: قرمز

لوله GEL & Clot Activactor

تماس بگیرید
 • لوله وکیوم (خلاء) لیبل دار
 • دارای فعال کننده ی لخته و ژل
 • نشانه‌گذاری لوله جهت افزایش دقت نسبت خون به مواد افزودنی
 • استفاده از پلیمر PP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
 • رنگ درپوش: زرد

لوله LH/ Lithium Heparin

تماس بگیرید
 • لوله وکیوم (خلاء) لیبل دار
 • حاوی ضد انعقاد لیتیوم هپارین
 • نشانه‌گذاری لوله جهت افزایش دقت نسبت خون به مواد افزودنی
 • استفاده از پلیمر PP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
 • رنگ درپوش: سبز

لوله وکیوم K2E K2EDTA

تماس بگیرید
 • لوله وکیوم (خلاء) لیبل دار
 • حاوی ضد انعقاد K2EDTA
 • نشانه‌گذاری لوله جهت افزایش دقت نسبت خون به مواد افزودنی
 • استفاده از پلیمر PP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
 • رنگ درپوش: بنفش

لولهPT

تماس بگیرید
 • لوله وکیوم (خلاء) لیبل دار
 • حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات 3.2%
 • نشانه‌گذاری لوله جهت افزایش دقت نسبت خون به مواد افزودنی
 • استفاده از پلیمرPP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
 • رنگ درپوش: آبی