در حال نمایش 2 نتیجه

فنول رد آگار

  • محیط کشت میکروبی جامد
  • به عنوان معرف pH در برخی از محیط کشت ها