در حال نمایش یک نتیجه

اسید سالیسیلیک

اسید سالیسیلیک بررسی اسید سالیسیلیک:اسید سالیسیلیک یک اسید مونوهیدروکسی بنزوئیک لیپوفیل، یک نوع اسید فنولیک و بتاهیدروکسی اسید است. این