در حال نمایش یک نتیجه

اسید هیدروفلوریک 48%

اسید هیدروفلوریک 48% بررسی اسید هیدروفلوریک 48%: این ماده اسید معدنی و محلول آبی گاز هیدروژن فلوراید می باشد. در