در حال نمایش یک نتیجه

محلول لوگل لودین

  • کاربرد در رنگ آمیزی باکتری ها
  • یک ثابت‌کننده در حین انجام رنگ‌آمیزی گرم
  • معرف برای شناسایی نشاسته