در حال نمایش یک نتیجه

پتاسیم کلراید سه مولار

دریافت بروشور
  • نمک هالیدی حلال در آب 
  • استفاده به عنوان کودشیمیایی
  • کاربرد در صنایع غذایی و مواد افزودنی