در حال نمایش یک نتیجه

پترولیوم اتر 40-60 %

ویژگی

  • مایع بی‌رنگ و غیر فلوئورسنت با بوی شبیه بنزین
  • استفاده به عنوان حلال آزمایشگاهی
  • تجزیه و تحلیل محتوای فیبر غذایی
  • استفاده در تصفیه کروماتوگرافی جذبی ترکیبات آلی
  کاتالوگ پترولیوم اتر 40-60 %