در حال نمایش یک نتیجه

سولفوسالیسیلیک اسید

ویژگی

  • استفاده در آزمایش ادرار برای تعیین میزان پروتئین موجود
  • باعث رسوب پروتئین های محلول
  • استفاده در آنودایز رنگ انتگرال 
  • تهیه شده در حجم های 1 کیلوگرمی و  500 گرمی
کاتالوگ سولفوسالیسیلیک اسید